سایت خبری

خبرنگار عادی

600 هزار تومان
 • ظاهر سایت دلخواه
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحه
 • تنظیم منو ها
 • ساخت انواع فرم ها
 • ارسال خبر
 • خبرنامه

خبرنگار حرفه ای

1 میلیون تومان
 • ظاهر سایت دلخواه
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحه
 • تنظیم منو ها
 • ساخت انواع فرم ها
 • ارسال خبر
 • خبرنامه
 • نظرسنجی
 • نوتیفیکیشن
 • اپلیکیشن اندروید